Search
Close this search box.

Cennik

Umówione wynagrodzenie dla Kancelarii jest płatne z góry. Jednakże, jeżeli Klient nie jest w stanie ponieść kosztów jednorazowo, istnieje możliwość rozłożenia płatności na dogodne raty.

Wskazuję ponadto, iż w sytuacji zlecenia przez Klienta sprawy do poprowadzenia Kanclearii, koszt porady prawnej zostanie zaliczony na poczet całego honorarium.

Porada prawna

Co do zasady, koszt jednorazowej porady prawnej wynosi 200 zł brutto (do godziny). Jednakże w sprawach o skomplikowanym stanie faktycznym i prawnym oraz w przypadku konieczności analizy sporej dokumentacji koszt ten może być wyższy i jest ustalany indywidualnie z Klientem przed udzieleniem porady. Porada prawna jest udzielana stacjonarnie w siedzibie Kancelarii w Opolu, bądź za pomocą środków porozumienia się na odległość, tj. rozmowa telefoniczna, wymiana e-maili lub wideorozmowa poprzez Microsoft Teams, Skype czy WhatsApp.

Sporządzenie pisma/umowy/opinii prawnej

Koszt sporządzenia pisma, umowy lub opinii prawnej jest ustalany indywidualnie i zależy od charakteru sprawy i stopnia jej skomplikowania. Przed przyjęciem zlecenia Klient jest dokładnie informowany o kosztach jakie będzie musiał ponieść.

Prowadzenie sprawy

Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy jest ustalana indywidualnie i zależy od charakteru sprawy i stopnia jej skomplikowania. Przed przyjęciem zlecenia Klient jest dokładnie informowany o kosztach jakie będzie musiał ponieść.

Wynagrodzenie za stałą obsługę prawną

Zlecając stałą obsługę prawną, Klient ma do wyboru dwie formy rozliczenia z Kancelarią:

  • wynagrodzenie godzinowe – płatne według stawki godzinowej ustalonej indywidualnie z Kancelarią;
  • wynagrodzenie ryczałtowe – płatne comiesięcznie według stawki ustalonej indywidualnie z Kancelarią, z uwzględnieniem liczby godzin przeznaczonych przez Kancelarię na obsługę prawną danego podmiotu.


Premia od sukcesu (z ang. success fee)

To wynagrodzenie, na które oprócz kwoty należnej za prowadzenie sprawy, składa się również premia ustalana wcześniej z Klientem, stanowiąca procent od wartości sprawy w przypadku jej wygrania lub wypracowania dla Klienta satysfakcjonującej ugody.

Scroll to Top